วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556

12:50
ไม่รู้จะเรียกว่าไงดี แต่ตอนผมเล็กๆ ภาคเหนือเรียกว่า กล้องท๋อป คงผันมาจาก กล้องป๊อป ... หรือเอามาจากเสียงของกระสุนที่ดันออกไปนั่นเอง วัสดุการทำก็พื้นบ้าน ง่ายๆ ไม่ไผ่ แล้วก็มีด จากนั้นหากระดาษชุบน้ำมาเป็นกระสุน เท่านี้แล

0 ความคิดเห็น: