วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

10:36

กล่องใส่ของขวัญ

มาฝึกทักษะการใช้ cutter กรรไกร การวัด และเรื่องสมมาตร กันอีกแล้วครับท่าน คราวนี้เอากล่องหลายๆ แบบมาฝากกันนะ
ตั้งใจทำกันนะเด็กๆ อีกหน่อยก็เก่งเอง