วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

14:00

พับถ้วยกระดาษ

แบบที่ 2 เหมือนกับแบบแรก ต่างกันตรงพับให้ครบทั้ง 4 ด้านก็เท่านั้นแล งานพวกนี้เป็นงานที่เราสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงเลยนะ


ข้อมูล : Youtube

อย่าดูเฉยๆ ลองพับตามดูสิ