วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556

14:52

ภาพลวงตา

สมองเรา มีหลายๆครั้งที่เชื่ออะไรไม่ได้เลย แสดงให้เห็นว่าเรามีข้อจำกัดทางกายภาพมากมาย ซึ่งนักมายากลก็เอาข้อจำกัดเหล่านี้แหละไปแสดงกลให้เราดู

อย่างเช่นภาพข้างล่าง เห็นไหมว่ามีสีเขียวเกิดขึ้นมาเมื่อเราจ้องตรงกลางภาพสักครู่ ... แปลกไหมนั่น ?


ยังมีอีกหลายอย่างที่หลอกสมองของเราให้งง งวย เดี่ยวจะค่อยๆ เอามา  post นะ