วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

08:24

มาสร้าง Intercom เล่นกัน

มาดูเขาสร้าง Intercom อย่างง่ายจากโทรศัพท์ 2 เครื่อง กัน อุปกรณ์หลักๆ ก็มี

อุปกรณ์

- โทรศัพท์ 2 เครื่อง
- ถ่าน 9 โวลท์ 1 ก้อน
- ตัวต้านทาน 300 โอมห์ 1 ตัว
- สายโทรศัพท์ 1 เส้นนอกนั้นก็ Cutter , ท่อหด , กล่องเก็บอุปกรณ์ , หัวแร้งเชื่อมชิ้นงาน

วิธีการก็ไม่วุ่นวายเลย ตามนี้อย่างแรกก็ให้ทำการปอกสายโทรศัพท์ เอาเพียงด้านเดียวตามรูป


จากนั้นก็ตัดออก แล้วปอกสายเลย


หากไม่มีตัวหนีบสายแบบในรูป ก็หาสายไฟมาต่อแทนก็แล้วกัน


เอาไปต่อที่ปลายด้านหนึ่งของแบต ขั้วไหนก็ได้


แล้วเอาอีกปลาย ไปต่อที่ตัวต้านทาน


ตัวต้านทานไม่มีขั้ว ต่อด้านไหนก็ได้


แล้วก็ทำการต่ออีกขั้วของแบตเตอรี่ไปที่ตัวต้านทาน


ก็เอามาต่อแบบนี้


ภาพรวมการเชื่อมต่อทั้งหมดก็จะเป็นแบบนี้นะ

จากนั้นก็เอาไปลองเล่นได้เลย วิธีนี้จะไม่สามารถทำให้กริ่งโทรศัพท์ดังได้นะ การใช้งานก็ยกหูคุยกันเลย เพราะวงจรมันทำงานตลอดเวลาอยู่แล้ว แต่ถ้าใครจะประยุกต์เอา Switch ใส่ก็ได้นะ ประหยัดถ่านไปอีก ใน Video เอาบอกให้ต่อ Adapter แทนเลย จะได้ไม่ต้องใช้ถ่าน