วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

09:02

ที่ว่าเพลงประกอบ เพราะว่าการทำ file บางอย่างแล้วเราต้องการเพลงมาประกอบเป็น backgroud นั้น ถ้าไม่รู้แหล่งก็หายากพอสมควร ดังนั้นจึงรวบรวม Web ที่เขาแจกเพลงประกอบให้ฟรีๆ หรือ มีเสียเงินบ้าง หากเอาไปใช้ทำธุรกิจ

ลองเอาไปเลือกดูก็แล้วกันครับ

http://www.freeplaymusic.com/index.aspx
http://www.newgrounds.com/audio/
http://www.freestockmusic.com/
https://archive.org/details/opensource_audio
https://www.youtube.com/audiolibrary?feature=blog
http://www.freesoundtrackmusic.com/categories.html
http://freepublicmusic.com/
http://www.royaltyfreemusic.com/free.html
http://www.jimmyg.us/music/tracks.aspx
http://www.soundjig.com/index.html
http://derekaudette.ottawaarts.com/music.php
http://mcs.franknora.com/
http://epitonic.com/
http://www.soundshiva.net/
http://sonicsquirrel.net/
http://www.dl-sounds.com/index.php?main_page=index&cPath=52
https://machinimasound.com/
http://www.bensound.com/
http://shrecords.wordpress.com/
http://phlow-magazine.com/

โดยรวมๆแล้ว หากเอาไปใช้ส่วนตัวก็แทบจะฟรีหมดเลยนะ