วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

15:38

มาดูกันว่า มีเส้นตรงในแนวระนาบ ที่ไม่เอียงเลย อยู่กี่เส้น

เชื่อสายตามากไม่ได้นะ สมองเราก็มั่วๆ เอาการอยู่

0 ความคิดเห็น: