วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

08:50

ทดลองสร้างทอนาโดในขวดน้ำ

ไปงานวันวิทยาศาสตร์มา เห็นเขาขายตัวเชื่อมขวดน้ำอัดลม ก็เลยซื้อมาให้เจ้าตัวเล็กได้ทำการทดลองสร้างทอนาโดในขวดน้ำดู วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้เขาได้เรียบรู้ว่า น้ำที่หมุนวนออกจากขวดนั้น จะไหลออกได้เร็วกว่าน้ำที่ปล่อยให้ไหลออกจากขวดเอง

วิธีการเป็นอย่างไรนั้น มาดูกันเลยอย่างแรก ก็ไปหาขวดน้ำอัดลมขนาด 1.5 ลิตรมา 2 ขวด ต้องเป็นขวดน้ำอัดลมนะครับ เพราะตัวเชื่อมที่ซื้อมา เขาออกแบบเกลียวสำหรับขวดน้ำอัดลมครับ


เกลียวสำหรับเชื่อมต่อขวดน้ำอัดลม อันนี้แย่หน่อยที่ไม่รู้ว่าขายที่ไหน ตอนซื้อมาไปซื้อที่งานวิทยาศาสตร์หน่ะครับ แต่คิดว่า คงหาได้ไม่ยาก


เริ่มทดลองกันเลย โดยการเติมน้ำในขวดให้เกือบเต็ม เพียงขวดเดียวเท่านั้น ไม่ได้เติมทั้งสองขวดนะ อย่าเข้าใจผิด


เติม เติม เติม เข้าไป


เอาแค่นี้ก็แล้วกัน กำลังพอดี ไม่เต็มจนเกินไป


นำเอาเกลียวต่อมาทำการเชื่อมต่อขวดสองขวดเข้าด้วยกัน บิดให้แน่นด้วย


การเชื่อมต่อ ให้เขาขวดที่ไม่มีน้ำมาเชื่อมทางด้านบนนะครับ บางทีเด็กๆ ถ้าไม่ได้ทดลองเองก็จะทำไม่ถูก


ขันเกลียวให้แน่น และตรงกันทั้งสองขวดนะครับ


เมื่อเชื่อมต่อแล้วก็จะได้เครื่องมือทดลองประมาณนี้


ก่อนทำการทดลองก็ให้เขาทำการผลิกขวด ให้ขวดที่มีน้ำอยู่ด้านบน แล้วสังเกตุว่าน้ำไหลลงมายังขวดล่างอย่างไร ใช้เวลาเท่าไร


ต่อมาให้ทำการกลับด้านอีกที เพื่อให้ขวดที่มีน้ำอยู่ด้านบน แล้วทำการแกว่งขวดให้หมุนวนในแนวระนาบสักครู่ จากนั้นก็ดูผลการทดลอง

วิธีการแกว่งขวดก็มีดังนี้จากการทดลองเราจะเห็นได้ว่า เมื่อน้ำได้รับพลังงานการแกว่งจากเรา น้ำก็จะทำการไหลวนเป็นปฏิกริยาลูกโซ่ ทำให้เกิดรูปร่างเหมือนทอนาโด ในขวดน้ำ และเรายังจะพบอีกว่า น้ำไหลออกมายังขวดด้านล่างได้เร็วกว่าการปล่อยให้ไหลออกเองอีกด้วย

ฝึกทดลองไว้นะครับ ความรู้นอกห้องเรียนมีเยอะมาก