Random Post

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
โครงงาน : มาปลูกพืชด้วยขวด PET กัน

12:01

โครงงาน : ปลูกพืชในขวดพลาสติก สำหรับโครงงานนี้ ได้ทำการทดลองปลูกพืชในขวดพลาสติก โดยมีการให้น้ำจากด้านล่างผ่านทางด้ายขนาดใหญ่ วิธีการทำเป็...

อ่านเพิ่มเติม »
เคล็ดลับ - ม้วนเสื้อเก็บแล้วไปพักแรมกัน

10:35

วิธีพับเสื้อ สำหรับเข้าค่าย ยามที่เราต้องการเดินทางไกล ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือคนในครอบครัวไปเข้าค่ายลูกเสือก็ตามที สิ่งหนึ่งที่ต้องทำก็คือกา...

อ่านเพิ่มเติม »
วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
เคล็ดลับ - การต้ดเชือก ด้วย เชือก

16:46

การตัดเชือกด้วยเชือก บ่อยครั้งที่เราไปเจอสถานการณ์ที่ต้องการตัดเชือกแล้วไม่มีเครื่องมือตัด ถ้าหากเชือกนั้น ไม่ใหญ่มาก และไม่ใช่ไนลอนที่มัน...

อ่านเพิ่มเติม »