วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

09:30

การบริหารสมอง (brain activation)

คือการบริหารร่างกายในส่วนที่สมองควบคุมอยู่โดยเฉพาะกล้ามเนื้อที่เชื่อมสมอง ๒ ซีกเข้าด้วยกันให้ประสานกันแข็งแรงและทำงานคล่องแคล่วมากขึ้น จะทำให้การถ่ายโอนข้อมูลและการเรียนรู้ของสมอง ๒ ซีกเป็นไปอย่างสมดุล เกิดประสิทธิภาพ และยังช่วยให้เกิดการผ่อนคลายความตึงเครียดได้อีกด้วย ทำให้มีสภาพจิตใจที่เกิดความพร้อมในการเรียนรู้ เกิดความจำทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีอารมณ์ขันเพราะคลื่นสมองจะลดความเร็วลง จากคลื่นบีตา (beta) เป็นแอลฟา (alpha) ซึ่งเป็นสภาวะที่สมองทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


เรามาดูวิธีการบริหารสมองอย่างง่ายๆกันสักสองวิธีนะครับ  ซึ่งเราจะพบว่าเมื่อเริ่มทำนั้นเราจะยังทำตามไม่ได้เนื่องจากสมองยังไม่ได้เรียนรู้ ต่อเมื่อทำไปสักพักเมื่อสมองทั้งสองซีกทำงานประสานกันแล้วเราก็จะพบว่าเราอาศัยความพยายามน้อยลง แล้วในที่สุดเราก็จะทำได้เลยโดยไม่ต้องคิดมาก .. ลองดูกันนะครับ


ข้อสัญนิฐาน : เราไม่สามารถสั่งกล้ามเนื้อบางอย่างที่ต้องทำงานสัมพันธ์กันโดยการสั่งของสมองเพียงซีกเดียวได้ ไม่เชื่อก็ลองวนลิ้นไปทางหนึ่ง แล้วก็หมุนหัวไปอีกทางหนึ่งสิ* กำลังฝึกให้บันทึก Video ยังกล้าๆกลัวๆเกร็งๆ ผิดพลาดยังไงก็ขออภัยไว้ก่อนนะครับ

ข้อมูลจาก : หมอชาวบ้าน