วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558

21:00

ภาพลวงตา

ตาเรามีข้อจำกัดที่มากมายหลายอย่าง แม้กระทั่งการเพ่งอะไรนานๆ ก็มีส่วนทำให้เกิดการรับรู้ที่แปลกออกไปด้วย

จ้องที่จุดดำสิ .. จ้อง จ้อง เข้าไป แล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้น ?

เช่นเดิม สมองเรา เชื่อถืออะไรไม่ค่อยได้ .. ดังนั้นจึงคอยเตือนอยู่เสมอ ว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็น ที่พินิจ พิเคราะห์ ให้ดีถึงเหตุและผลที่แท้จริงนะ