วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558

08:30

วิธีเทน้ำออกจากขวดอย่างรวดเร็วมีบางสถานการณ์ที่บางครั้ง เราอาจจะที่จะต้องการเทน้ำออกจากขวดด้วยความรวดเร็ว หากเราไม่เคยอ่านความรู้พวกนี้ เราก็จะไม่รู้เลยว่าต้องทำอย่างไร หรือหากเราเคยอ่านแล้ว แต่ไม่เคยได้ทดลองด้วยตนเอง เราก็จะงง งง ว่า ไอ้ที่อ่าน กับการทำจริงนั้น มันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

เอ้า เรามาดูการทดลองเทน้ำออกจากขวดด้วยความรวดเร็วกันครับ หลักการก็คือการสร้างการหมุนวนในน้ำ แล้วก็จะเกิดกระบวนต่อเนื่องจนทำให้น้ำมีความเร็วไปในทิศทางหนึ่งๆการทดลองนั้น บางอย่างมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องได้ทำการทดลองเอง เนื่องจากทักษะบางอย่างจะฝึกฝนได้จากการทดลองเท่านั้น ไม่สามารถเรียนรู้ได้จากการอ่านแต่เพียงอย่างเดียว เด็กๆ อย่าละเลยเรื่องการทดลองนะครับ