วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558

06:30

วิธีการขีดเส้นแบ่งครึ่งตามแนวยาวให้เท่าๆกัน

ในงาน DIY บางครั้งจะพบว่า เราจะต้องทำการขีดเส้นทำแนวแบ่งครึ่งให้เท่าๆกันตลอดความยาว มันมีเครื่องมือง่ายๆที่ช่างไม้เขาทำใช้กัน ก็ตามแบบในรูปเลยนะครับ ใช้ได้กับไม้ที่มีความกว้างหลายขนาด ซึ่งชัดเจนแน่นอนว่า เส้นที่ลากจะอยู่กึ่งกลางของวัสดุพอดีเลย (ถ้าใช้เป็นนะ)  เอาไปลองทำดูนะครับ มีประโยชน์มากมาย


บทความ : DIY Knight