วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558

20:30

เอาขวด PET มาทำระบบน้ำซึมกันดีกว่า

เห็น idea ของฝรั่งในการให้น้ำต้นไม้ แบบในรูปข้างล่างแล้ว พบว่าราคาคงหลายตังค์แน่นอน และคิดว่าขวด PET น่าจะเอามาใช้งานแบบนี้ได้ โดยการเจาะด้านล่างของขวดหลายๆรูหน่อย แล้วก็เอาไปฝังดินเกือบมิดขวด เวลาเรารดน้ำต้นไม้ ก็เติมน้ำในขวด แล้วมันก็จะค่อยๆซืมออกในดินเอง เป็นการรดน้ำต้นไม้แบบค่อยเป็นค่อยไป น่าจะใช้งานได้ดี เดี๋ยวลองทำดูดีกว่าบทความ : DIY Knight