วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2558

20:00

หลอดแก้วเหลือๆเอามาทำเป็นแจกันดีกว่า

หลอดไฟแบบไส้หรือหลอดทดลองที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว เอามาทำเป็นแจกันคุณภาพได้นะครับ ใช้อุปกรณ์นิดเดียวกับฝีมือสักหน่อย
งานนี้ฝีมือเยอะหน่อยนะครับ ดัดให้เนี๊ยบๆ งานจะได้ออกมาสวยครับ แหล่งข้อมูล : weibo.com/u/2120370347
 บทความ : DIY Knight