วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558

19:29

การจัดเก็บของด้วยตระกร้า

การจัดเก็บของในบ้าน เราสามารถจัดเก็บได้หลายวิธี หนึ่งในนั้นก็ด้วยการใช้ตระกร้า เรามาดูไอเดียของฝรั่งในการจัดเก็บของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ด้วยตระกร้ากันครับอุปกรณ์วัสดุทั้งหลาย ถ้าเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว การนำมาใช้งานทีหลัง ก็จะสะดวกรวดเร็ว หยิบจับได้ ง่าย ดังนั้น เราจึงควร เก็บทุกอย่างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ เพื่อเป็นตัวอย่างให้เด็กเด็ก ได้รู้จักมีวินัย ในการเก็บข้าวของอีกด้วย


บทความ  : diy-knight.com