วันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2558

21:00

อุปกรณ์บางอย่างที่เก่าหรือใช้ไม่ได้แล้วก็เอามาทำป้ายดูครับ

ป้ายจะสิ่งของเหลือใช้ แต่สื่อความหมายลึกๆให้ผู้ที่พบเห็น เป็นงาน DIY ที่แสนถูกแต่มากไปด้วยคุณค่าครับเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ที่เราใช้มานานแล้ว และคิดจะทิ้ง ดูไอเดียแล้วมองของรอบตัวดูครับว่า มีอะไรที่เหมาะจะเอาไปทำป้ายได้บ้าง

บทความ  : diy-knight.com