วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

15:30

ขวด pet เหลือๆ อีกแล้ว เอามาทำอะไรดี งานนี้ลอวเครื่องร่อนหน่อยเป็นไง


เครื่องร่อนที่ทำจากขวด pet นั้น ทำได้ง่ายๆและมากๆด้วย เป็นของเล่นที่ทำให้เด็กๆได้ฝึกทักษะมากมายเลย ทั้งในแง่การใช้เครื่องมือและทักษะในการเล่น ที่ทำอย่างไรจะให้มันร่อนอยู่ได้ในอากาศ มาดูกันว่าเขาทำอย่างไรนอกจากนี้ยังมีความรู้อีกมากมายแฝงอยู่ในงานประดิษฐ์เครื่องร่อนนี้ ทั้งหลักการทางวิทยาศาสตร์และทักษะทางด้านร่างกายอีก ได้ประโยชน์มากกว่าเล่นเกมส์มากโขอยู่ เพราะความรู้พวกนี้จะเป็นประสบการณ์ติดตัวเขาไปในอนาคตครับ

แหล่งข้อมูล : https://www.youtube.com/watch?v=igyq9dLS9MA
บทความ : DIY Knight