วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

18:00

เราสามารถเปลี่ยนงาน ฝีมือของเด็กอนุบาล ให้เป็นงาน ของเด็ก ป.ตรี ได้

 อย่างแรกก็คงต้องอาศัย ให้เด็กอนุบาล มาช่วยวาดรูป แต่ทั้งนี้ เราจะได้กำหนดขอบเขต ด้วยกระดาษกาว เอาไว้ก่อนแล้ว

 ขั้นต่อมา  ก็เพียงขอ ให้เด็กเด็กแสดงฝีมือให้เต็มที่  ตามสบาย


 เมื่อเสร็จงานแล้ว  รอให้สีแห้ง  ก็ลอกระดาษกาวออก  แล้วเอาไปส่งเป็นงานระดับ ปริญญาตรีแทน  ได้ A+ + แน่นอนบทความ  : diy-knight.com