วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

17:30

กาวลาเท็กซ์ สามารถที่จะนำมาตกแต่งขวดแก้วได้ด้วย

มาดูขั้นตอนกันว่าทำอย่างไร


 งานนี้ต้องใช้ฝีมือในการแกะสติ๊กเกอร์หน่อย  ก็แค่ให้ได้ รูปตามต้องการ แล้วให้พอดีกับขวดแก้ว


 จากนั้นก็นำสติกเกอร์ไปติดกับแก้ว  โดยวิธีการยกไปติดนั้น  ให้ใช้กระดาษ เข้าช่วย


 จากนั้น  ก็นำเอากาวลาเท็กซ์  มาทาในส่วนที่แกะสติ๊กเกอร์ออก


 เมื่อกาวแห้ง  ก็ให้ลอกสติ๊กเกอร์ออก  เราก็จะได้ลายของกาว  ติดอยู่บนแก้วบทความ  : diy-knight.com