วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

18:30

ขยะ รอบตัวเรา เป็นวัตถุดิบที่ดี สำหรับงาน DIY

ผู้ที่ชื่นชอบงาน DIY  มักจะมีมุมมอง ในการจัดการขยะ ให้เป็นประโยชน์ ได้อย่างดี ลองดูขยะรอบตัวเรา อย่างขวดพลาสติก ที่ใช้งานแล้ว เพียงแค่เพิ่มเติมไอเดีย ในการตกแต่ง เข้าไป เราก็จะได้ งานฝีมือ ที่มีคุณค่า อยู่เสมอ

ลองดูไอเดีย ในการเปลี่ยนขวดพลาสติก เหลือใช้ ให้กลายเป็น ของตกแต่ง ที่สวยงาม

 จากรูป  เราจะเห็นได้ว่า  มันอยู่ที่มุมมองล้วนๆ  ในการสร้างสรรค์ผลงาน  ให้เป็นที่เลื่องลือ  ลองเปลี่ยนขยะแถวบ้านดูนะครับ

บทความ  : diy-knight.com