วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

17:00

งานเดคูพาจ สามารถนำมาตกแต่งแก้วได้ด้วย

มาดูกันว่าวิธีการเป็นอย่างไร

อุปกรณ์หลักๆก็มี แก้ว  และอุปกรณ์เดคูพาจ  งานนี้ลวดลายอยู่ที่กระดาษเดคูพาจอย่างเดียว

 นำกาวเดคูพาจ ทาลงบนแก้วแล้วติดกระดาษ

 ตกแต่งลวดลายให้สวยงาม

 เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ  เราก็จะได้แก้วเดคูพาจ สวยสวยเอาไว้ประดับแล้ว


บทความ  : diy-knight.com