วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

18:30

ถ้ายังหาวิธีปลูกต้นไม้แบบถูกใจไม่ได้ ลองมาดูวิธีการเหล่านี้ดู

หากมีโอกาสได้อยู่กับบ้าน ก็ลองจัดการกับต้นไม้ที่บ้านให้เหมาะสมนะครับ แล้วบ้านจะน่าอยู่อีกมาก และก็จะค้นพบว่าการได้อยู่กับบ้านนั้น เป็นสุขอย่างยิ่ง