วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

17:18
ไอเดียสำหรับเด็กๆโดยเฉพาะเวลามีปัญหาไม่รู้จะทำงานฝีมืออะไรส่งครูดี ก็เอาไอเดียนี้ไปเลย บางอันก็ทำยาก บางอันก็ทำได้ง่าย ก็เข้าไปดูวิธีทำตาม Link กำกับภาพก็แล้วกันนะ


1. Easy Needle-Felted Mushrooms | via curlybirds Easy Needle-Felted Mushrooms | 22 Easy Fall Crafts for Kids to Make | Fun Fall Crafts for Kids to Make
2. 3-D Paper Bag Tree | via sheknows 3-D Paper Bag Tree | 22 Easy Fall Crafts for Kids to Make | Fun Fall Crafts for Kids to Make
3. DIY Leaf Animals | via handmadecharlotte DIY Leaf Animals | 22 Easy Fall Crafts for Kids to Make | Fun Fall Crafts for Kids to Make
4. Make an Adorable Pipe Cleaner Owl | via linesacross Make an Adorable Pipe Cleaner Owl | 22 Easy Fall Crafts for Kids to Make | Fun Fall Crafts for Kids to Make
5. Easy Fall Art with Leaves | via lanared Easy Fall Art with Leaves | 22 Easy Fall Crafts for Kids to Make | Fun Fall Crafts for Kids to Make
6. Tissue Paper Pumpkin | via sarahhearts Tissue Paper Pumpkin | 22 Easy Fall Crafts for Kids to Make | Fun Fall Crafts for Kids to Make
7. Fall Pom Pom Tree | via play-trains Fall Pom Pom Tree | 22 Easy Fall Crafts for Kids to Make | Fun Fall Crafts for Kids to Make
8. Felt Leaf Finger Puppets | via craftsbyamanda Felt Leaf Finger Puppets | 22 Easy Fall Crafts for Kids to Make | Fun Fall Crafts for Kids to Make
9. Crayon and Watercolor Leaves | via growcreative Crayon and Watercolor Leaves | 22 Easy Fall Crafts for Kids to Make | Fun Fall Crafts for Kids to Make
10. Felted Fall Wreath | via themagiconions Felted Fall Wreath | 22 Easy Fall Crafts for Kids to Make | Fun Fall Crafts for Kids to Make
11. Glitter Edged Fall Leaves | via domesticallyblissful Glitter Edged Fall Leaves | 22 Easy Fall Crafts for Kids to Make | Fun Fall Crafts for Kids to Make
12. Kids Handprint Fall Tree Craft | via craftymorning Kids Handprint Fall Tree Craft | 22 Easy Fall Crafts for Kids to Make | Fun Fall Crafts for Kids to Make
13. Leaf Luminaries | via houseofjoyfulnoise Leaf Luminaries | 22 Easy Fall Crafts for Kids to Make | Fun Fall Crafts for Kids to Make
14. Make a Simple Yarn Pumpkin Garland | via designimprovised Make a Simple Yarn Pumpkin Garland | 22 Easy Fall Crafts for Kids to Make | Fun Fall Crafts for Kids to Make
15. Easy to Make Owl Sugar Cookies | via thesimple-sweetlife Easy to Make Owl Sugar Cookies | 22 Easy Fall Crafts for Kids to Make | Fun Fall Crafts for Kids to Make
16. Painted Fall Leaves Tutorial | via growcreative Painted Fall Leaves Tutorial | 22 Easy Fall Crafts for Kids to Make | Fun Fall Crafts for Kids to Make
17. Popsicle Stick Scarecrow | via craftymorning Popsicle Stick Scarecrow | 22 Easy Fall Crafts for Kids to Make | Fun Fall Crafts for Kids to Make
18. Pretty Pound Cake Leaves and Pumpkins | via hungryhappenings Pretty Pound Cake Leaves and Pumpkins | 22 Easy Fall Crafts for Kids to Make | Fun Fall Crafts for Kids to Make
19. The Autumn Leaf King | via thecraftykitty The Autumn Leaf King | 22 Easy Fall Crafts for Kids to Make | Fun Fall Crafts for Kids to Make
20. Candy Corn Treat Jars | via tatertotsandjello Candy Corn Treat Jars | 22 Easy Fall Crafts for Kids to Make | Fun Fall Crafts for Kids to Make
21. Use Felt Scraps to Make Cutesy Mushroom | via hetkabinet Use Felt Scraps to Make Cutesy Mushroom | 22 Easy Fall Crafts for Kids to Make | Fun Fall Crafts for Kids to Make
22. Toilet Paper Roll Pumpkin Stamp | via craftymorning Toilet Paper Roll Pumpkin Stamp | 22 Easy Fall Crafts for Kids to Make | Fun Fall Crafts for Kids to Make


Credit : Coco29.com