วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

16:15
ถ้ากระดาษ Foil มันเหลือ ก็ลองเอามาทำดอกไม้กันครับ แม้จะไม่ค่อยสวย แต่ถ้าไปอยู่ในที่มี่แสงไฟ ก็วูบวาบดีนักแล


2
6
10

ดูวิธีการทำได้จาก : Craft.easyfreshideas.com