วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

16:00
วัสดุเหลือใช้ เอามาทำงานประดิษฐ์ได้อย่างสวยหรูเลยทีเดียว อย่างดอกกุหลาบอันที่เห็นนี้ก็ใช้วัสดุที่หาได้ง่ายตามท้องถิ่น ก็ได้งานออกมาสวยหรูแบบนี้เลย

2

89

11

12

ดูวิธีการทำได้ที่  Roses from the trash bags