วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558

19:00
งานนี้ต้องใช้เครื่องมือช่วยหน่อยนะ ถ้าใครมีก็จัดการเลย แต่ถ้าไม่มีก็ต้องดูไว้เป็นไอเดีย เพราะถ้าทำได้ ก็สามารถเปลี่ยนขยะอย่างเศษแก้ว ให้เป็นงานที่มีมูลค่า สร้างรายได้ให้กับตนเองได้นะ1

2
3
9
And then twist the wire hanger and do, in fact everything ready
12

ดูวิธีการทำได้ที่ :  เศษแก้วก็เอามาทำเครื่องประดับได้นะ