วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558

09:50

พรมเช็ดเท้าเป็นอะไรที่ต้องซื้อบ่อยๆ เพราะมันมีอายุการใช้งานค่อนข้างจำกัด จะว่าไประหว่างปีเราก็มีเสื้อผ้าที่ต้องทิ้งบ้าง เอามาทำเป็นพรมเช็ดเท้าดีกว่า วิธีการก็ไม่ได้ยุ่งยากวุ่นวายเท่าไรเลย