วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558

08:07
ของใช้ย่อส่วน หากทำได้ง่ายๆ ก็ลองฝึกทำกันไว้นะ เป็นอะไรที่ฝึกสมาธิได้ดีเหมือนกัน อีกทั้งฝึกฝนให้เราใส่ใจในรายละเอียดด้วย เพราะต้องทำให้เหมือนของจริงเลยทีเดียว ผลงานจึงจะออกมาดี ... เอาไปขายโลด
2
How to do it-
71216