วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558

17:00
งานตัดกระดาษหรือกรีดกระดาษ จะว่ายากก็ยาก แต่ก็ง่ายสำหรับผู้ที่ฝึกฝนฝีมือแล้ว  เมื่อตัดๆ กรีดๆ ออกมาแล้ว ก็ได้ผลงานน่าทึ่งออกมา เป็นผลงานที่มีมูลค่า เมื่อมีมูลค่าก็แสดงว่าเอาไปขายได้ ... แล้วก็ได้เงิน ลองดูกันนะ
12346
To cut, select the thick paper. The master class is used black paper pastel density of 150 g / m2. Template (skin) print on office paper, weighing not more than 80 g / m2.
Stapler to attach the template to cut the paper. Cut with scissors along the contour.
7
With scissors or a line round the edge of the grass. Give a spiral shape grass base, tightening the strip foundation with scissors or a ruler.
8
Fold a few blades of grass to give a more natural look.
Attach stapler dragonfly pattern to cut paper.
9
Cut the inner pattern. Cut along the contour.
10

ดูวิธีการ : งานตัดกระดาษเจ๋งๆ