วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558

งานตัดกระดาษหรือกรีดกระดาษ จะว่ายากก็ยาก แต่ก็ง่ายสำหรับผู้ที่ฝึกฝนฝีมือแล้ว  เมื่อตัดๆ กรีดๆ ออกมาแล้ว ก็ได้ผลงานน่าทึ่งออกมา เป็นผลงานที่มีมูลค่า เมื่อมีมูลค่าก็แสดงว่าเอาไปขายได้ ... แล้วก็ได้เงิน ลองดูกันนะ
12346
To cut, select the thick paper. The master class is used black paper pastel density of 150 g / m2. Template (skin) print on office paper, weighing not more than 80 g / m2.
Stapler to attach the template to cut the paper. Cut with scissors along the contour.
7
With scissors or a line round the edge of the grass. Give a spiral shape grass base, tightening the strip foundation with scissors or a ruler.
8
Fold a few blades of grass to give a more natural look.
Attach stapler dragonfly pattern to cut paper.
9
Cut the inner pattern. Cut along the contour.
10

ดูวิธีการ : งานตัดกระดาษเจ๋งๆ 

คลังบทความ