วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2558

11:35
เราจะเป็นครูที่ดีได้ ก็เนื่องด้วยเคยเป็นลูกศิษย์ที่ดีมาก่อน การไหว้ครูเป็นประเพณีที่ดี ทุกอย่างจะต้องมีครูมาก่อน เราไม่อาจจะเรียนรู้ทุกอย่างได้ด้วยตัวเองทั้งหมดหรอกนะ ดังนั้นคิดถึงคุณความดีของครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดความรู้ให้เราบ้าง ไม่ต้องเสียเวลาไปหาความรู้เอง ซึ่งผิดถูกก็ไม่รู้ ว่าแล้วก็จัดทำพานไหว้ครูสวยๆไปหาคุณครูได้เลย