วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559

17:30
จากจานกระดาษธรรมดา ผ่านการลงสี และการปรับแต่ง ก็จะได้งานประดับสุดสวย เอาไว้ประดับห้องได้แล้ววัสดุอุปกรณ์ ก็มีไม่มากเลย หาได้ง่ายตามท้องถิ่น มีอย่างเดียวที่ต้องซื้อ คือ จานกระดาษ ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไป แถวๆเซเว่น-อีเลฟเว่น

How to make DIY paper plate fish craft step by step tutorial instructions 5
ถ้าหากว่าจานกระดาษไม่สวย ก็ให้ใช้จานพลาสติก ซึ่งจะใส่สีสดใสมากกว่า

How to make DIY paper plate fish craft step by step tutorial instructions 6

การตัดแต่งก็แล้วแต่จินตนาการเลยครับ ในรูปนี้ส่วนใหญ่เป็นรูปปลา แต่จะทำเป็นรูปดาวก็ได้ ขึ้นอยู่กับการใส่สี มากกว่า
How to make DIY paper plate fish craft step by step tutorial instructions 4How to make DIY paper plate fish craft step by step tutorial instructions 2How to make DIY paper plate fish craft step by step tutorial instructions 1

ข้อมูลจาก : Paper plate fish craft tutorial