วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559

17:30
เศษกิ่งไม้ธรรมดาธรรมดา ถ้าอยู่ในมือของศิลปิน เขาก็สามารถเปลี่ยนให้มันมีคุณค่าได้ ลองมาดูกันว่าเขาทำอะไรกับกิ่งไม้

อย่างแรกออกมาตัด ให้มันมีขนาดใกล้เคียงกัน ตามรูปด้านล่าง
2

ที่เหลือก็ค่ขึ้นรูปทรงตามที่ต้องการ ในตัวอย่างใช้รูปทรงกลม
3

ที่ต้องทำก็คือ เอากิ่งไม้ที่ตัดแล้ว มาทำการปิดในรูปทรงมัน
4

ผลงานที่ได้ ก็ดูดีมีราคาเลย เอาไปทำขายได้นะครับ
5


6

นอกเหนือจากนั้น ยังทำการประยุกต์ เข้ากับชิ้นงานหลายหลายแบบ อย่างเช่น นาฬิกาแขวน ดังที่เห็นในภาพ
7


8 (1)

หรือจะออกมาเป็น รูปประดับฝาผนังก็ได้
8

ทำรางประดับ ก็เข้าที
8eb1a3f23b9c28032596849779c6b3f2447f95dc


9


แหล่งข้อมูลจาก: liveinternet.ru