วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559

17:30
แกลลอนน้ำมันเหลือที่ใช้แล้ว ถ้าอยู่ในมือคนที่ไม่ธรรมดา และมีมุมมองในด้านศิลปะที่แตกต่าง ก็จะสามารถสร้างสรรค์งาน จากขยะที่เหลือเหล่านี่ได้ โดยไม่ยากเย็น ใช้จินตนาการ กับฝีมือสักเล็กน้อย ก็สามารถสร้างงานที่แตกต่างได้แล้วนะ238 (1)

ใครจะไปคิด ว่ามันทำมาจากแกลลอนน้ำมัน
9
 ดูวิธีการทำได้ที  Craft.easyfreshideas