วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

17:30
อีกหนึ่ง idea งานส่งครูเพือเอาไปประดับห้องในโอกาสต่างๆ ก็เอาชวด pet เหลือๆ มาจัดการตัดๆ แล้ว ใส่สี เสียหน่อย ก็ได้งานตามจินตนาการที่สวยหรูแล้ว งานนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องเล่นสีให้เหมือนกันกับตัวอย่างก็ได้นะ อยู่ที่จินตนาการไง




 2
8 (1)
8
ดูวิธีทำได้ที่  Caft.easyfreshideas.com