วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559

09:49


มาแนะนำวิธีการเอาแกลลอนนมที่กินหมดแล้วมาทำเป็นระบบน้ำหยดนะครับ เพราะมีต้นไม้ต้นเล็กต้องให้ความดูแลเป็นพิเศษให้ผ่านพ้นหน้าแล้งนี้ไปให้ได้ เลยต้องเลี้ยงน้ำแทบจะตลอดเวลา แต่ปีนี้แล้งจัดก็ต้องประหยัดน้ำไปด้วย ระบบน้ำหยดจึงค่อนข้างเหมาะสมเลยทีเดียว

ทำเป็น Video ให้ชมกันครับ บทความ : DIY Knight