วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559

19:00

กระดาษเหลือใช้หลายสี เข้ามาประกอบกัน ตกแต่งเล็กน้อย ก็จะพบว่า มันสร้างคุณค่าให้อย่างมหาศาล สามารถนำไปต่อยอดเพื่อใช้กับงานต่างๆ หรือบางที ก็สามารถสร้างอาชีพให้ได้เลย อยู่ที่ว่าใครจะเลือกใช้อย่างไหน

flower balls (2) How to make little flower ballsflower balls 2flower balls (3) How to make little flower ballsflower balls 3
flower balls (4) How to make little flower ballsflower balls 4flower balls (5) How to make little flower ballsflower balls 5
flower balls (6) How to make little flower ballsflower balls 6flower balls (7) How to make little flower ballsflower balls 7
flower balls (8) How to make little flower ballsflower balls 8flower balls (9) How to make little flower ballsflower balls 9flower balls (10) How to make little flower ballsflower balls 10flower balls (11) How to make little flower ballsflower balls 11flower balls (12) How to make little flower ballsflower balls 12flower balls (13) How to make little flower ballsflower balls 13flower balls (14) How to make little flower ballsflower balls 14

ดูรายละเอียดการทำได้ที่: stranamasterov.ru