วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

19:30


ถ้ามีเวลาและฝีมือ ก็มาทำกล่องสำหรับใส่กระดาษทิชชู ซึ่งดูแล้วก็เป็นกระดาษที่อยู่คู่กับเรามากกว่าสมุดเสียอีก เจอกันทุกวัน ก็ทำกล่องเพื่อเก็บมันให้สวยงามนะครับ
833
834
840
841
842
844
ดูวิธีการได้ที่: marrietta.ru