วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560

12:59


ปัจจุบัน เราพบว่า โรคมะเร็ง เป็นโรคอันดับ 1 ที่คร่าชีวิตคนในประเทศเลยทีเดียว สาเหตุหลักๆ น่าจะเกิดจากการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะการกิน ดังนั้นเราจึงต้องเลือกกินให้ถูกต้อง น้ำดื่ม ก็เป็นปัจจัยหลัก ที่ใช้ในการดำรงชีวิต การดื่มน้ำที่ดี ก็จะช่วยให้ชีวิตยืนยาวได้

มาดูสูตรน้ำปั่นผสมผักและผลไม้ ที่มีคุณสมบัติในการต้านโรคมะเร็ง ซึ่งส่วนผสมก็เป็นสิ่งที่หาได้ง่ายในท้องตลาดทั่วไป อีกทั้งยังไม่มีผลกระทบข้างเคียงเหมือนการใช้สารเคมี

มาดูว่าทำอย่างไร และมีส่วนประกอบอะไรบ้างบทความ : DIY Knight
Photo : Pixabay