วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560

17:33


สงครามนิวเคลียร์ใกล้แค่ปลายนิ้วกดปุ่ม ขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายใดจะกดก่อนกันเท่านั้นเอง ถึงเวลานั้นจริงๆ ถ้าเรายังอยู่รอดปลอดภัย และอยู่ห่างไกลจากสงคราม ก็คงดำเนินชีวิตตามปกติ แต่ถ้าต้องอยู่ในพื้นที่สงครามก็ต้องหาทางเอาตัวรอดกันหน่อยครับ มาดูว่าเบื้องต้นเราต้องทำอย่างไรบ้าง แม้ว่าเบื้องปลายจะมีรายละเอียดเยอะ ก็ต้องทำเบื้องต้นให้ดีกันก่อนครับhttps://youtu.be/wjNLYftf-ow