วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2560

18:00

เกลือเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของเรา ซึ่งบอกได้เลยว่าขาดเกลือจะไม่ขาดใจ แต่เราจะขาดสารอาหารที่ได้จากเกลือ นอกจากเกลือจะใช้บริโภคแล้ว เรายังใช้เกลือในกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันของเราด้วย มาดูกันว่าเกลือนั้น เอามาทำประโยชน์อะไรได้อีกบ้าง Google Chromecast Presentation Photo : pixabay.com #ประโยชน์ของเกลือ #น้ำเกลือ ก็ยังมีประโยชน์เช่นเดียวกันhttps://youtu.be/9EJGRBsVknc