วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

17:04

ปลากัดเป็นปลาน้ำจืดขนาดเล็ก โตเต็มที่ประมาณ 6 เซนติเมตร พฤติกรรมค่อนข้างดุร้ายและก้าวร้าวมาก ในปัจจุบัน ปลากัดได้ถูกพัฒนาสายพันธุ์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น มีสีสันที่สวยงามและหลากหลายขึ้น เรียกว่า "ปลากัดหม้อ" นิยมเลี้ยงในภาชนะขนาดเล็กและแคบ เช่น ขวดโหล, ขวดน้ำอัดลม เป็นต้น อีกทั้งยังได้พัฒนาสายพันธุ์ในแง่ของความเป็นปลาสวยงามอีกหลายสายพันธุ์ มาดูกันว่าปลากัดมันสวยยังไง ทำไมชอบเลี้ยงกันมากhttps://youtu.be/zLxWkWJfCi0