วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560

18:34

ร่างกายของเราประกอบไปด้วยน้ำถึง 80 % ดังนั้นการดื่มน้ำน้อยในแต่ละวัน ย่อมส่งผลต่อร่างกายอย่างแน่นอน เรามาดูกันว่า การดื่มน้ำไม่เพียงพอนั้น ทำให้เกิดโรคอะไรกันได้บ้างhttps://youtu.be/thPZZIER0gc