วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561

16:00

ชะตาชีวิต ผู้ที่เกิดปีฉลู

คนที่เกิดปีฉลู หญิงชายใดเกิดปีฉลู เป็นธาตุดิน ชันษาเป็นมนุษย์ผู้ชาย มิ่งขวัญสิงอยู่ที่ต้นตาล ท่านผู้เกิดปีฉลู พูดจาไพเราะเป็นที่พอใจของคนทั่วไป เป็นคนขยัน เชื่อมั่นในตนเอง มีความจำเป็นเลิศ ถ้าเป็นชายมีเสน่ห์ เป็นคนเจ้าชู้มาก หากเป็นหญิงจะอาภัพคู่ครอง

คนเกิดปีนี้จะเอาตัวรอดได้ด้วยคำพูด เป็นคนชอบท่องเที่ยว ไม่ว่างใกล้ไกลแค่ไหนจะท่องเที่ยวไปทั่ว ชอบอาสาทำงานให้คนอื่น แต่จะทำคุณแก่ใครไม่ขึ้น เป็นคนมีความคิดสุขุมและรอบคอบ มีจิตใจเมตตา ชอบบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม แต่ไม่ค่อยมีใครเห็นอกเห็นใจ มักใช้ชีวิตครุ่นคิดในเรื่องกามารมณ์ นับเป็นที่สนใจของเพศตรงข้าม หากเป็นหญิงจะมีไฝหรือปานในที่ลับ รูปร่างสง่างาม

คนเกิดปีฉลูมักทำงานได้ทุกอย่าง หากได้รับการศึกษาดี จะก้าวหน้าในชีวิตและเจริญรุ่งเรือง การงานที่เหมาะสมเช่น แพทย์หรือครูอาจารย์ ถ้าได้รับการศึกษาน้อย มักจะถูกคนหลอกลวงเสมอ ควรเป็นคนมีความเชื่อมั่นในตัวเองให้มาก ท่านผู้เกิดในปีฉลู ถ้าเกิดเวลากลางวันมักจะลำบาก ไม่สบายกายและใจ ต้องเหน็ดเหนื่อยในการประกอบอาชีพ

ผู้เกิดปีนี้ ควรนำผ้าแพรสีประจำวันเกิด ไปห่มต้นตาลเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองhttps://youtu.be/LOTCGrwL764