วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561

18:03


ชะตาชีวิต ผู้ที่เกิดปีขาล

คนเกิดปีขาล ชายหญิงใดเกิดปีขาล เป็นธาตุไม้ ชันษาเป็นผีเสื้อผู้หญิง มิ่งขวัญสิงอยู่ต้นขนุนหรือต้นรัง ผู้ที่เกิดปีขาล มักพูดจาโอ้อวดความสามารถของตน ชอบพูดเรื่องรักๆใคร่ๆ ชอบพูดตลกอนาจาร เป็นชายจะมีความรู้สึกทางเพศมาก ถ้าเป็นหญิงจะมีสามีมากกว่า 1 คน อาภัพคู่ หาดีไม่ค่อยได้ ที่หาได้มักไม่ค่อยดี แต่เป็นคนมีจิตใจมั่นในศีลธรรม เชื่อโชคลาง เชื่อคาถาเวทย์มนต์ เป็นคนมีเหตุผล ยอมรับฟังและเคารพเหตุผลของผู้อื่น มักมีไฝหรือปานในที่ลับ

เป็นคนเจ้าเสน่ห์ หลงรักเพศตรงข้ามง่ายๆ ชอบทดลองและมีความสงสัยอยู่เสมอ ไปตั้งถิ่นฐานที่บ้านใด มักมีเพื่อนต่างเพศมาสนิทสนมด้วยจำนวนมาก ชอบงานด้านศิลปะ ทำอะไรได้ดีกว่าใครๆ สามารถเลี้ยงชีพด้วยวิชาความรู้ทางด้านเครื่องยนต์ เรียนรู้งานด้านช่างได้รวดเร็ว และมีความชำนาญด้วย มักจะได้เดินทางไกลเสมอ เป็นนักธุรกิจทำการค้าได้ดี ถ้ารับราชการ จะถูกย้ายไปอยู่หัวเมืองเป็นส่วนใหญ่ มีเกณฑ์ได้เดินทางไปต่างประเทศ

ผู้ที่เกิดปีขาลกลางวัน จะดีมีความสุขสบาย ส่วนคนที่เกิดกลางคืน จะมีความยุ่งยากในการทำมาหาเลี้ยงชีพ และมักเหนื่อยกาย แต่ก็มีความสบายใจ เมื่อเด็กมีความลำบากกาย แต่มีความเข้มแข็งและอดทน เมื่ออายุมากขึ้น จะมีทรัพย์สินเงินทอง ผู้ที่เกิดปีขาล ควรหาทรายไปถมโคนต้นขนุนเพื่อเป็นสิริตนมงคลต่อตนเองและครอบครัวhttps://youtu.be/Qf355fgAZsE