วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561

18:19


คนเกิดปีมะโรง ชายหญิงใดเกิดปีมะโรง มีธาตุทอง ชันษาเป็นเทวดาผู้ชาย มิ่งขวัญสิงอยู่ที่กอไผ่หรือต้นงิ้ว การเจรจาเป็นที่พึงพอใจแก่คนทั่วไป มีคารมเฉียบแหลม รู้หลักนักปราชญ์ เพศตรงข้ามมักหลงคารมได้ง่ายๆ ทำกิจการใด มักเอาตัวรอดได้ด้วยคำพูดของตนเอง มีปากเป็นเอกโดยแท้

เป็นคนค่อนข้างใจแข็ง มีศีลธรรมประจำใจ เป็นคนไม่ยอมใครง่ายๆ มีใจบุญใจกุศล ซื่อสัตย์ต่อคนทั่วไป ถ้าศึกษาวิชาการก็จะก้าวหน้ามาก สามารถโน้มน้าวให้คนอื่นคล้อยตามความคิดของตนเอง รู้เท่าทันเหลี่ยมของคนอื่น

เป็นบุคคลที่มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม และมักประสบความสำเร็จในความรัก ให้ความสนิทสนมกับคนอื่นได้ง่าย ไม่ว่าอยู่ที่ไหน จะมีพรรคพวกมิตรสหายได้ง่าย ไม่ต้องกลัวอดตาย มีบริวารหญิงชายมาก ทรัพย์สมบัติมากเหลือใช้เหลือเก็บ แต่เอาดีในทางงานฝีมือไม่ได้ เป็นคนชอบท่องเที่ยวหาความรู้ เก็บประสบการณ์มาเล่าให้คนอื่นได้อย่างสนุกสนาน

ผู้ที่เกิดปีมะโรงตอนกลางวัน จะมีความสำราญใจ หากเกิดเวลากลางคืน จะเดือดร้อนในการทำมาหาเลี้ยงชีพ ผู้ที่เกิดปีนี้ จะเป็นคนมีชื่อเสียง เป็นที่ปรึกษาของคนทั่วไป เมื่อไปอยู่ท้องถิ่นใด ควรเอาดินดำหรือทรายไปถมกอไผ่หรือต้นงิ้ว เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง