วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

17:32

นิสัย คนเกิดเดือนกรกฏาคมเป็นอย่างไรบ้างนะ ศึกษาไว้รับมือกับคนใกล้ตัวก็ดีนะ