วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561

18:08

คนเกิดปีวอก ชายหญิงใดเกิดปีวอก เป็นธาตุเหล็ก ชันษาเป็นผีเสื้อผู้ชาย มิ่งขวัญสถิตอยู่ที่ต้นขนุน เป็นคนปากหวานพูดจาไพเราะ ใครเห็นก็รัก แม้บางครั้งอาจพูดจาเสียงดัง แต่หากอยู่ต่อหน้าเพศตรงข้าม จะพูดจาอ่อนหวาน มีจิตใจเข้มแข็งหนักแน่น ฉลาด เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม รู้เท่าทันคน วางแผนหรือโครงการใดไม่เก่ง แต่มีวิธีใช้คนเป็น มีจิตใจเป็นนักเลง ไม่ค่อยกลัวใคร ชอบหมกมุ่นหลงใหลในเรื่องความรัก มักได้เป็นใหญ่ มีอำนาจมาก ชอบทำตัวเป็นผู้นำของคนทั่วไป สติปัญญาไม่ค่อยดีนัก

หากเป็นชายจะเจ้าชู้มาก เป็นหญิงมีเสน่ห์ มักไม่ประสบความสำเร็จในด้านครอบครัว มักตกเป็นภรรยารองเขา มีตำหนิในที่ลับ เป็นคนมักง่าย รับราชการเอาจริงแต่เบื้องต้น แต่ผลสุดท้ายมักล้มเหลว แต่ดีที่รู้จักใช้คนเป็น เมื่อวัยเด็กมักอยู่ไม่เป็นที่ พเนจรไปทั่ว เกิดที่นี่แต่ไปได้ดีที่อื่น เมื่อเติบโตเข้าสู่ผู้ใหญ่ จะได้ดีมีชื่อเสียง และทรัพย์สมบัติมาก

ผู้เกิดปีวอกเวลากลางวันไม่สู้ดีนัก หากเกินเวลากลางคืนจะดี แต่จะมากไปด้วยอารมณ์แห่งรัก ผู้เกิดปีนี้หากไปอยู่ถิ่นฐานบ้านเมืองใด ควรเอาผ้าแพรสีตามวันเกิด ผูกพันบูชาที่ต้นขนุน จะอยู่เย็นเป็นสุข เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว