วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561

18:08

คนเกิดปีมะเมีย ชายหญิงใดเกิดปีมะเมีย มีธาตุไฟ ชันษาเป็นเทวดาผู้หญิง มิ่งขวัญสิงสถิตอยู่ที่ต้นตะเคียนหรือต้นกล้วย เป็นคนที่ชอบพูดมากกว่าทำ จะมีเรื่องเดือดร้อนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ซึ่งก็เป็นเพราะคำพูดของตนเองที่ทำให้เดือดร้อน เป็นคนใจอ่อน สงสารคนง่ายเกินไป ปากกับใจไม่ตรงกัน พูดอย่างหนึ่งคิดอีกอย่างหนึ่ง มีใจไม่มั่นคงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา มีความคิดเพ้อฝันสร้างวิมานในอากาศ

ควรระวังเรื่องความคิด มิฉะนั้นอาจจะเป็นโรคประสาท มีอาการปวดศีรษะเป็นโรคประจำตัว ผู้เกิดปีนี้ เป็นคนพอใจกับสถานที่ที่ตนอยู่ ไม่ชอบโยกย้าย รับราชการไม่สู้ดี ถ้าเป็นชายเป็นคนที่มีสติปัญญาดี ชอบเป็นที่ปรึกษา เป็นคนคนที่รับฟังความเห็นของผู้อื่น เป็นหญิงมีรูปร่างสวยงาม มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม มีรูปเป็นทรัพย์

ผู้ที่เกิดปีมะเมีย ทำได้ทุกๆอย่าง แต่ใจร้อน เลยทำไม่ดีสักอย่างเดียว จะทำสิ่งใด ทำด้วยความมุทะลุไม่มีความยั้งคิด เป็นคนไม่ชอบการเดินทาง แต่ชอบรับงานอาสา หรือชอบติดตามผู้อื่น เป็นคนเกียจคร้าน ถ้าเป็นชาย มักอาศัยภรรยาหรือคู่ครองเลี้ยงชีพ

ผู้ที่เกิดปีนี้ ไปตั้งเรือนอยู่ที่ใด ให้นำทรายหรือดินดำไปใส่โคนต้นตะเคียนหรือต้นกล้วย ซึ่งควรจะปลูกในทิศตะวันออก จึงจะเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว