วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

18:02

คนเกิดปีจอ ชายหญิงใดเกิดปีจอ เป็นธาตุดิน ชันษาเป็นผีเสื้อผู้หญิง มิ่งขวัญสถิตอยู่ที่ต้นสำโรงหรือกอบัวหลวง เป็นคนเจรจาดี น่านับถือ รักษาคำพูด ยึดมั่นในหลักศีลธรรม เป็นที่รักของคนทั่วไป เป็นบุคคลที่มีคนเกรงใจในคำพูดมาก

เป็นนักประชาสัมพันธ์จะมีชื่อเสียง มีจิตใจกล้าหาญ มีความคิดรอบคอบ สุขุม ชอบรับอาสาทำงานให้เจ้านาย ทำงานสิ่งต่างๆได้ดี เพราะมีจิตใจเป็นสมาธิ เก็บความรู้สึกทางเพศได้ดีมาก แต่มักมีจิตใจกังวลเรื่องที่อยู่อาศัย และที่ทำมาหากิน ถ้าเป็นชายจะมีเสน่ห์ มีภรรยาหลายคน ถ้าเป็นหญิง มักไม่มีโชคด้านความรัก หาเลี้ยงตัวได้ลำบากมาก มีความฉลาดในงานศิลปะ เรียนได้ดีมาก ศึกษาทางด้านแพทย์ วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ หรือช่างยนต์ จะก้าวหน้ามาก

เป็นชายมักจะเป็นนักปกครอง แพทย์หรือครูอาจารย์ ถ้าเป็นหญิง มักเป็นนักสังคมสงเคราะห์ พยาบาลหรือนักประชาสัมพันธ์ เป็นคนที่ชอบเดินทาง มีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่งแน่นอน จะลำบากเกี่ยวกับครอบครัวที่อยู่อาศัย ชอบทำงานอาสาเพื่อส่วนรวมดีมาก ผู้เกิดปีจอ ถ้าเกิดเวลากลางวันไม่ค่อยสู้ดี จะลำบากเมื่อวัยเด็ก แต่ในวัยกลางคน จะสุขกายสบายใจดี ถ้าเกิดเวลากลางคืน จะมีเกียรติยศชื่อเสียง ในหน้าที่การงาน ทั้งส่วนรวมและส่วนตัว

ผู้ที่เกิดปีนี้ เมื่อไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ใด ก่อนขึ้นบ้านใหม่ ควรเอาดอกบัวหลวง บูชาหิ้งพระก่อนจึงจะดี